www.almerepioneers.nl

Veilig sportklimaat

Veilig sportklimaat

Wij willen dat iedereen die bij Almere Pioneers komt, zich welkom, veilig en gewaardeerd voelt. We vinden het namelijk belangrijk om inclusief te denken en te handelen. Op het moment dat leden, vrijwilligers, coaches, trainers, bezoekers en anderen zich hier niet toe weten te verhouden dan zijn daar consequenties aan verbonden.

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag komt voor in alle gelederen van de samenleving, zo ook in de basketballsport. Hoewel we het liever niet meemaken is het belangrijk om te weten dat er een plek is waar je naartoe kunt om dit te melden

Grensoverschrijdend gedrag kunnen zaken zijn die gaan over (seksuele) intimidatie maar ook over pesten, discriminatie, agressie, doping of matchfixing. Alles dat jij als melder belangrijk vindt, mag je melden. Heb jij het gevoel dat iemand over jouw grenzen is gegaan? Of dat dit in de toekomst dreigt te gebeuren?

Is er iets gebeurd waar je even over wil praten? Of iets waar je advies over wil vragen? In deze gevallen kan je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersonen. Als melder is het mogelijk om anoniem te blijven.

Vertrouwenscontactpersonen

Binnen de verenging kun je dit melden bij onze vertrouwenscontactpersoon via vcp@almerepioneers.nl (Marleen Mak) of via de NBB vcp@basketball.nl (Raisa Paula).